Sì-kù-liân

Sì-kù-liân sī chi̍t khoán koa-á hêng-sek, 7 jī (im-chat) chi̍t kù, 4 kù chi̍t siú. Sì-kù-liân it-poaⁿ sī chiàu Tâi-gí chāi-tē ho͘-im, iōng-gí kap bûn-hoat chhòng-chok--ê.

Siong-koanSiu-kái

  • Choa̍t-kù, hêng-sek kap sì-kù-liân beh-kâng ê Hàn-bûn-si.
  • Sì-hâng-liân, sè-kài kok khoán 4-kù chi̍t chiat koa-si ê thóng-chheng.