Sím-gī bîn-chú

Sím-gī bîn-chú (審議民主; deliberative democracy), ia̍h-sī siong-gī bîn-chú (商議民主; discursive democracy) sī chi̍t chióng bîn-chú ê hêng-sek, kā siong-gī chò-ûi chèng-tī koat-chhek ê hu̍t-sim.