Sír-kong tsiong (曙光章) (A-la-pek-gí: سورة الفلق‎; Eng-gí: Surah al-Falaq) sī Kó͘-lân-keng ê tē-113 tsiong (surah).

Quran ê tē-113 Tsiong
ٱلفَلَق
Al-Falaq
Sū-kong tsiong
Hun-luī Meccan
Kuàn tshù-tē Juzʼ 30
Si-kù ê hō-bé 5
Jī ê hō-bé 23
Jī-bó ê hō-bé 71

Gōa-pō· liân-kiat siu-kái