Sîn-keng-ha̍k (Eng-gí: neurology), he̍k-chiá sîn-keng-kho, sîn-keng-loē-kho, sī I-ha̍k ê hun-chi, choân-bûn chhú-lí sîn-keng hē-thóng ê i-ha̍k būn-tê.

Siong-koan

siu-kái