Sòaⁿ Kûn-tó

Sòaⁿ Kûn-tó (Eng-gí: Line Islands) sī 1 cho· khoân-chiau ûi-chú ê hái-tó, tiàm-tī tiong Thài-pêng-iûⁿ, Hawai‘i Kûn-tó lâm-hong. Chhiah-tō pak-pêng ê tó kiò chò Pak Sòaⁿ Kûn-tó, lâm-pêng--ê kiò Lâm Sòaⁿ Kûn-tó.

Sòaⁿ Kûn-tó (chiàⁿ-pêng ê Line Islands)

Pak Sòaⁿ Kûn-tóSiu-kái

Kui Kiribati:

Kui Bí-kok:

Lâm Sòaⁿ Kûn-tóSiu-kái

Kui Kiribati:

Kui Bí-kok: