Sóc TrăngOa̍t-lâm Mûi-kong-hô saⁿ-kak-chiu (đồng bằng sông Cửu Long) tē-khu ê chi̍t-ê séng, séng-hōeSóc Trăng, jîn-kháu ū 1,276,200.

Sóc Trăng ê ūi-tì.

Hêng-chèng-khuSiu-kái