Sønder Hygum (kàu-khu)

Sønder HygumTan-be̍h Vejen chū-tī-chhī lāi ê chi̍t ê kàu-khu (sogn).

Sønder Hygum
—  Kàu-khu  —
Sønder Hygum ê kéng-sek
Sønder Hygum ê kéng-sek
Sønder Hygum só͘-chāi tē-tô͘ ê uī-tì
Sønder Hygum só͘-chāi tē-tô͘
Kok-ka  Tan-be̍h
Chū-tī-chhī Vejen
Toā-kàu-khu Ribe
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 1,064 lâng