Sûn-kàu-chiá

Sûn-kàu-chiá[1], iā ū kóng sûn-tō-chiá, sī ūi soan-tō he̍k-chiá sī kī-choa̍t kái-piàn sìn-gióng soah siū ap-pek jî-chhiá sí-bông ê lâng.

Chham-khóSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "殉教者". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 

Siong-koanSiu-kái