Sûn-liōng

Wikimedia khu-pia̍t-ia̍h

Sûn-liōng (純量; Eng-bûn: scaler) sī chi̍t-chióng chí-ū tōa-sè tān-sī bô hong-hiòng ê liōng. Sûn-liōng ē-ēng sī hū-sò͘.

Tiān-liû sī chi̍t-khoán sûn-liōng.