Sūi-tián krona (瑞典--, Sūi-tián-gí: svensk krona) sī Sūi-tián ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī SEK.

Sūi-tián krona
svensk krona

10 kronor gîn-kak-á
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé SEK
Sò͘-jī tāi-bé 752
Chí-sò͘ 2
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/100 öre
ho̍k-sò͘ kronor
öre öre/ören
Kì-hō kr
Phian-miâ spänn, pix, riksdaler, lax/lakan/lök (1000 kr), röding (500 kr)
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 20 kr, 50 kr, 100 kr, 200 kr, 500 kr
 hán-tit ēng 1000 kr
Gîn-kak-á 1, 2, 5, 10 kr
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Sūi-tián
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Sveriges riksbank
 Bāng-chām www.riksbank.se
Ìn-soat-chiá (2018-06-19)
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 3.6% (target 2.0%[1])
 Chu-liāu 2021-11[2]
 Hong-hoat CPI

Hoē-lu̍t siu-kái

taⁿ ê SEK ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó siu-kái

  1. "The inflation target". Sveriges Riksbank. 20 February 2018. 7 July 2019 khòaⁿ--ê. 
  2. "Current inflation rate". Sveriges Riksbank. 7 July 2019 khòaⁿ--ê.