Sūn-ek Tâi-oân Goân-chū-bîn Phok-bu̍t-koán

Sūn-ek Tâi-oân Goân-chū-bîn Phok-bu̍t-koán (順益台灣原住民博物館) sī chi̍t keng ēng Tâi-oân goân-chū-bîn ê bûn-bu̍t kap le̍k-sú chò chú-tê ê phok-bu̍t-koán, ūi-tī Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu.

Sūn-ek Tâi-oân Goân-chū-bîn Phok-bu̍t-koán

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Sūn-ek Tâi-oân Goân-chū-bîn Phok-bu̍t-koán