SBS (Seoul Broadcasting System) sī Lâm-hân ê chi̍t keng tiān-sī-tâi kong-si, chôan-chheng Tu-sek Hōe-siā SBS (株式會社SBS).

Tu-sek Hōe-siā SBS.

SBS ê chiân-sin sī Seoul Hòng-sàng (서울放送), 2000 nî ê sî-chūn chiah kái-miâ hō-chòe hiān-chhú-sî ê miâ-jī.