Tiān-sī sī 1 chióng hn̄g-lō͘ ê thong-sìn hē-thóng, iōng lâi hòng-sàng kap siu-chiap ē tín-tāng ê iáⁿ kap siaⁿ. Siu-chiap tiān-sī sìn-sek ê ke-khì hō chò tiān-sī-ki (chóng--sī chia̍p-chia̍p oân-ná kā kiò chò "tiān-sī").