Sai-lâm Cho͘ (Eng-gí: Southwest Division) sī NBA Sai-khu Liân-bêng ê chi̍t ê cho͘ (division), ē-kha ê kiû-tūi ū Dallas Mavericks, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans kap San Antonio Spurs.