Sai-khu Liân-bêng (NBA)

Sai-khu Liân-bêng (Eng-gí: Western Conference), ia̍h sī hoan-e̍k choè Sai-pō͘ Liân-bêng, sī NBA ê chi̍t ê liân-bêng (Conference), ē-kha ū Sai-pak Cho͘, Thài-pêng-iûⁿ Cho͘ kap Sai-lâm Cho͘ 3 ê cho͘.