Thài-pêng-iûⁿ Cho͘ (NBA)

Thài-pêng-iûⁿ Cho͘ (Eng-gí: Pacific Division) sī NBA Sai-khu Liân-bêng ê chi̍t ê cho͘ (division), ē-kha ê kiû-tūi ū Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns kap Sacramento Kings.