Sai-pak Cho͘ (Eng-gí: Northwest Division) sī NBA Sai-khu Liân-bêng ê chi̍t ê cho͘ (division), ē-kha ê kiû-tūi ū Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers kap Utah Jazz.