Sai-pak Léng-thó͘ (Eng-gí: Northwest Territories, NWT, Hoat-gí: les Territoires du Nord-Ouest) sī Canada sai-pak-pō͘ ê léng-thó͘. Siú-húYellowknife.

Sai-pak Léng-thó͘ ū 8-ê koaⁿ-hong gí-giân: Eng-gí, Hoat-gí, Chipewyan, Cree, Gwich'in, Inuktitut, Slavey kap Tłįchǫ. Tî-khì Eng-gí kap Hoat-gí lia̍h-goā, kî-thaⁿ 6-ê lóng sī goân-chū-bîn gí-giân.