Sai-pak Séng (Lâm-hui-kok)

Sai-pak Séng (Lâm-hui-gí: Provinsie Noordwes) sī Lâm-hui-kok ê chi̍t ê séng.

Sai-pak
Noordwes
—  Séng  —

OldAnglicanChurchRustenburg 1.JPG

Sai-pak ê kî-á
Kî-á
ê uī-tì
Kok-ka  Lâm-hui-kok
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 3,509,953 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 26 lâng
Bāng-chām www.nwpg.gov.za
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Sai-pak Séng