Salzburg Chiu

(Tùi Salzburg (chiu) choán--lâi)

Salzburg ChiuÒ-tē-lī ê chi̍t-ê liân-pang-chiu, siú-hú kap siāng toā ê siâⁿ-chhī sī Salzburg.

Salzburg tī Ò-tē-lī ê ūi-tì

Salzburg Chiu le̍k-sú-siōng sī Sîn-sèng Lô-má Tè-kok ê chi̍t-ê Tè-kok Thâu-lâng léng-thó͘ (Reichsfürstentum), kap Ò-tē-lī kî-thaⁿ-ê chiu bô-kâng.