Sam-jī-keng (三字經) sī chi̍t pún Tiong-kok thoân-thóng ê khé-bông kàu-châi. I kah Pek-ka-sèng, Chhian-jī-bûn tâng-chê kiò choè "Sam-pek-chhian" (三百千).