Samuel Butler

Samuel Butler (1835 nî 12 goe̍h 4 – 1902 nî 6 goe̍h 18) sī Eng-tē ê chok-ka, siāng chhut-miâ ê 2 phō chok-phín sī teh khau-sé Victoria sî-tāi (Victorian era) ê siáu-soat Erewhon, kap i koè-óng chiah chhut-pán ê siáu-soat Sè-kan Lâng Só͘ Tio̍h Kiâⁿ ê Lō͘ (The Way of All Flesh).

Samuel Butler, 1835 – 1902.

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái