San-tó-it-chih

Sián-ūi-chih (eng. sandwich; ji̍t. サンドイッチ), sī chi̍t khoán kā chhài-se, bah-lūi, chhì-juh téng phòe-liāu kauh tī siok-pháng chi-kan--ê chia̍h-mih.