San-tó-it-chih

(Tùi Sandwich choán--lâi)

San-tó-it-chih (eng. sandwich; ji̍t. サンドイッチ), ia̍h ū kóng san-bêng-tī, sī chi̍t khoán kā chhài-se, bah-lūi, ia̍h chhì-juh téng phòe-liāu kauh tī pháng téng-koân ia̍h sī chē tè pháng tiong-ng ê chia̍h-mi̍h.