Sanriku (三陸) sī Ji̍t-pún Tang-pak tē-hng ê tē-miâ, sī kha-chá Ji̍t-pún Lèng-chè-kok (令制国) tiong, Rikuzen (陸前), Rikutyû (陸中), Mutu (陸奥) ê ha̍p-chheng.

Hiān-tāi ê hoān-ûi hâm: