Se-pan-gâ peseta

Se-pan-gâ peseta (Se-pan-gâ-gí: Peseta española) sī Se-pan-gâ kap Andorra ê hoè-pè, kì-jīn sī ESP. Kin-á-ji̍t Se-pan-gâ peseta í-keng hō͘ euro chhú-tāi.