Sai-tek

(Tùi Se-tek choán--lâi)
Deutsch Liân-pang Kiōng-hô-kok
Bundesrepublik Deutschland
(1949 - 1990)
Se-tek ê kî-á
Se-tek

Sai-tek (Tek-gí: Westdeutschland; Eng-gí: West Germany) sī chí-chheng 1949 nî kàu 1990 nî Tek-kok Thóng-it chìn-chêng ê Deutsch Liân-pang Kiōng-hô-kok (Tek-gí: Bundesrepublik Deutschland).

Tē-lí-siāng ia̍h chèng-tī-siāng kap Sai-tek sio tùi-hoán--ê sī Tang-tek (Deutsch Bîn-chú Kiōng-hô-kok).