Tang-tek (東德, Tek-gí: Ostdeutschland), chèng-sek ê kok-miâ sī Tek-ì-chì Bîn-chú Kiōng-hô-kok (Deutsche Demokratische Republik, DDR) sī tùi 1949 nî kàu 1990 nîTek-kok tang-pō͘ ê kiōng-sán-chú-gī ê kok-ka.

Tek-ì-chì Bîn-chú Kiōng-hô-kok
Deutsche Demokratische Republik
1949 nî–1990 nî
Tang-tek kî-á
kî-á
Tang-tek
bûn-chiong
Chu-kù: Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!
"Thong sè-kài ê bû-sán-chiá, tio̍h thoân-kiat!"
Kok-koa: "Auferstanden aus Ruinen"
East Germany 1956-1990.svg
Siú-to͘ Tang Berlin
Koaⁿ-hong gí-giân Tek-gí
Chèng-hú It-tóng-chè
Le̍k-sú  
• Kiàn-li̍p
1949 nî
• Pang-hoāi
1990 nî