Seine-Maritime

Hoat-kok ê chi̍t khóan

Seine-MaritimeHoat-kok ê chi̍t-ê koān (département), jîn-kháu ū 1,245,000, thó͘-tē bīn-chek 6,278 km².

Seine-Maritime
Seine-Maritime ê kéng-sek
Seine-Maritime ê kéng-sek
Seine-Maritime ê kî-á
Kî-á
Seine-Maritime ê hui-kì
Hui-kì
Seine-Maritime tī Hoat-kok ê ūi-tì ê uī-tì
Seine-Maritime tī Hoat-kok ê ūi-tì ê uī-tì
Seine-Maritime tī Hoat-kok ê ūi-tì
Kok-ka Hoat-kok
Tōa-khu Normandie
Siú-hú Rouen
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 1,251,282 lâng
Bāng-chām www.seine-maritime.pref.gouv.fr

Tē-lí siu-kái

Tī pún koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Somme, Oise, Eure.