Seng-kàng-ki

Seng-kàng-ki[1] he̍k-chiá ki-koan-thui[2], ia̍h sī kóng liû-lông, tiān-thui, sī 1 chióng hiòng koân-kē hong-hiòng sóa-tāng ê ūn-su kang-khū, ēng lâi chài lâng ia̍h sàng mi̍h. Koân-lâu-á-chhù it-poaⁿ ē an liû-lông hong-piān lâng chhut-ji̍p.

Ko-kip seng-kàng-ki.

Chham-khóSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "seng-kàng-ki 昇降機". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 1. p. 689. 
  2. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "ki-koan-thui 機關梯". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 1. p. 266. 

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Elevator