Sióng-siōng[1] sī bô ti̍t-chiap ê kám-kak su-ji̍p, chiū tī sim lāi sán-seng iáⁿ-siōng, siū-hoat, kap kám-kak ê sim-lí oa̍h-tāng.

Chham-khó siu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931–1932). "想像". 臺日大辭典 Tai-Nichi Dai Jiten [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián]. OCLC 25747241.