sò͘-ha̍k ia̍h-sī kho-ha̍k lāi-tóe, siông-sò͘ (常數), iā thang hō-chò tiāⁿ-sò͘ ia̍h-sī tēng-sò͘ (定數), sī chi̍t-ê bōe kái-piàn ê sò͘-jī. M̄-koh, chit-ê sò͘-jī ê ti̍t sī gōa-chōe, ē-sái mài chí-tēng. Kap tiāⁿ-sò͘ tùi-èng ê, sī ē-sái kái-piàn i ê ti̍t ê piàn-sò͘.