Siù-ko͘-loân-soaⁿ

Siù-ko͘-loân-soaⁿ (秀姑巒山) sio̍k Tâi-oân Tiong-iong soaⁿ-lêng, só͘-chāi tī Lâm-tâu-koān kap Hoa-liân-koān pian-kài, koân 3825 kong-chhioh (12549 chhioh).

Liân-kiatSiu-kái