Siōng-goân (Tông Siok-chong)

Siōng-goân (上元; 760 nî ~ 761 nî) sī Tông-tiâu Siok-chong ê liân-hō; chêng-āu 2 tang.

上元
Siōng-goân
760 nî ~ 761 nî
Kok-ka
Tông-tiâu
Kun-chú
Siok-chong
Tn̂g-té
2 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Siōng-goân (Tông Siok-chong)
Chiap-sio̍k
Khian-goân
Tông-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Pó-èng