Siōng-kó͘ Hàn-gí (上古漢語) sī gí-giân-ha̍k siōng tùi tāi-iok chêng 1200 nî kàu chêng 3 sè-kí kî-kan Hàn-gí ê chheng-ho͘. Gián-kiù jīn-ûi hit-tang-chūn ê Hàn-gí iáu koh ū ho̍k chú-im (chhan-chhiūⁿ "kr-", "pr-").