It-poaⁿ só· kóng ê giân-gú-ha̍k (言語學) he̍k-chiá gí-giân-ha̍k (語言學), tō-sī ēng kho-ha̍k ê hong-sek, lâi gián-kiù jîn-lūi ê giân-gú ê ha̍k-kho / ha̍k-būn. Nā lán kóng--ê giân-gú-ha̍k-ka, tō sī chò giân-gú-ha̍k gián-kiù ê ha̍k-chiá.