Siōng Sorbia-gí

Siōng Sorbia-gí (Hornjoserbšćina) sī tī Tek-kok Siōng Lusatia (Tek-gí: Oberlausitz) tē-khu (chha-put-to tio̍h-sī Brandenburg kap Sachsen) thong-hêng ê chi̍t khoán Slav gí-giân.

Wikipedia