Zeelandia Siâⁿ, Sinkan kap hū-kīn chng-siā.

Sinkan, Hàn-bûn kóng Sin-káng-siā (新港社), sī í kin-á-ji̍t Tâi-lâm Sin-chhī (Sin-káng) chò tiong-sim ê Siraya siā (pō͘-lo̍k).

Le̍k-súSiu-kái

In pat ū chi̍t chām siū O-lân ê pó-hō͘ tùi-khòng pí-lūn Mattau téng gōa siā. 1627 nî, in phài lâng tòe Ji̍t-pún-lâng chò-hóe kòe Ji̍t-pún, 1628 nî tńg Sinkan[1].

Chham-khóSiu-kái

  1. William Campbell (1903). Formosa under the Dutch.