Sio̍k-jîn-ōe

Sio̍k-jîn-ōe[1] sī chi̍t khoán giân-gí ē-té chi̍t thò gí-lūi (lexicon) lāi-bīn ê chi̍t khoán tan-jī; in sī hui-chèng-sek, hui-piau-chún ê ōe, chhut-hiān tī it-tēng ê tiûⁿ-ha̍p, ài thiaⁿ-ōe ê lâng tùi chia--ê ōe te̍k-pia̍t ū liáu-kái, chiah ē-tàng thiaⁿ ū ì-sù. Sio̍k-jî-ōe ê sú-iōng ū-sî mā piáu-hiān lâng ê sin-hūn.

Siong-koanSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

  1. John Macgowan (1883). "Slang". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect.