Siong-siā (商社 syôsya) sī Ji̍t-pún-sek ê bō͘-e̍k-siong, ū keng-êng kò͘-tēng chió khoán siong-phín ê choân-bûn siong-siā kap keng-êng chē khoán bô-kâng siong-bū ê chóng-ha̍p siong-siā téng khu-hun.

Marubeni siong-siā ê pún-siā.

"Siong-siā" chi̍t jī goân-té sī Ji̍t-gí tùi Eng-gí company ê hoan-e̍k.