Sit-gia̍p (失業) sī chi̍t ê lâng sui-jiân ū kang-chok ì-goān, tān-sī soah bô khang-khòe thang hō͘ chò, mā bô siu-ji̍p ê chōng-thài.

2009 nî tī Be̍k-se-ko ê sit-gia̍p lô-kang