Siu-sû-ha̍k

(Tùi Siu-sû choán--lâi)

Siu-sû-ha̍k (修辭學) sī teh gián-kiù siu-sû ê ha̍k-būn, sī giân-gú-ha̍k ê hoān-tiû. Siu-sû-ha̍k sī cheng-kiông giân-sû ia̍h bûn-kù hāu-kó ê gē-su̍t chhiú-lō͘. Chū giân-gú chhut-hiān khai-sí, jîn-lūi tō ū sú-iōng siu-sû ê su-kiû.

Siu-sû ē-sái siu-siah bûn-chiuⁿ kap ōe-gú, chheng-chhó thoân-ta̍t chok-chiá ka-kī ê ì-sù, koh chìn-chi̍t-pō͘ lâi khip-ín pa̍t-lâng ê chù-ì-le̍k, ka-chhim pa̍t-lâng ê ìn-siōng kap su-chêng hāu-kó.