Slovakia ê chū-tī-thé

Slovakia kok-lāi, bo̍k-chiân lóng-chóng ū 2,891 ê obec, hoan-e̍k chò chū-tī-thé.

Slovakia
Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Slovakia tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.