Société Kûn-tó (Hoat-gí: Îles de la Société) sī tiàm tī Thài-pêng-iûⁿ ê chi̍t ê kûn-tó, sio̍k Hoat-kok léng Polynesia.

Société Kûn-tó

Société Kûn-tó pau-hâm nn̄g ê kûn-tó: Du Vent Kûn-tó kap Sous-le-Vent Kûn-tó.