Hoat-kok léng Polynesia

Hoat-kok léng Polynesia
Polynésie française
Pōrīnetia Farāni
Flag of French Polynesia.svg Coat of arms of French Polynesia.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Hoat-kok léng Polynesia ê só͘-chāi
Hoat-kok léng Polynesia ê só͘-chāi.
Siú-hú Papeete

Hoat-kok léng Polynesia Hái-gōa-kok (法國領--海外國, Hoat-gí: Pays d'outre-mer de la Polynésie française; Tahiti-gí: Pōrīnetia Farāni), Hoat-kok tiàm-tī lâm Thài-pêng-iûⁿ ê 1-ê hái-gōa léng-thó͘, hêng-chèng-siōng tēng-ūi chò 1-ê "hái-gōa kok-ka" (pays d'outre-mer).

Ki-pún chu-liāuSiu-kái

Tē-líSiu-kái