Son Chae-young (Hân-kok-gí손채영孫彩瑛; 1999 nî 4 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì ), gē-miâ Chaeyoung (Hân-kok-gí: 채영), sī Hân-kok ê cha-bó͘ koa-chhiú. I taⁿ sī lú-chú thoân-thé Twice ê sêng-oân.

Chaeyoung