Twice (Hân-kok-gí: 트와이스) sī Hân-kok JYP Entertainment kî-hā ê 9 lâng lú-chú thoân-thé, i ê sêng oân lóng-sī thàu-kòe Mnet Mûi thé ê seng-chûn chiat-bo̍k 16 thai-soán cho͘-sêng. Sêng-oân ê kok-che̍k ū Hân-kok, Ji̍t-pún, kap Tâi-oân.

Twice
Poē-kéng chu-sìn
Chāi-tē miâ 트와이스
Kok-che̍k  Hân-kok (5)
 Ji̍t-pún (3)
 Tâi-oân (1)
Chhut-tō͘ 2015 nî 10 goe̍h 20 ji̍t(2015-10-20)
Chit-gia̍p Koa-chhiú, bú-chiá
Keng-kì kong-si JYP Entertainment
Sêng-oân
Bāng-chām twice.jype.com

Sêng-oân miâ toaⁿ

siu-kái
Gē-miâ Pún-miâ Kok-che̍k
Lô-má-jī Ko-lê-jī Lô-má-jī Goân-bûn
Nayeon 나연 Im Na-yeon 임나연   Hân-kok
Jeongyeon 정연 Yoo Jeong-yeon 유정연   Hân-kok
Momo 모모 Hirai Momo 平井もも   Ji̍t-pún
Sana 사나 Minatozaki Sana 湊崎紗夏   Ji̍t-pún
Jihyo 지효 Park Ji-hyo 박지효   Hân-kok
Mina 미나 Myoui Mina 名井南   Ji̍t-pún
Dahyun 다현 Kim Da-hyun 김다현   Hân-kok
Chaeyoung 채영 Son Chae-young 손채영   Hân-kok
Tzuyu 쯔위 Chiu Chú-jû 周子瑜   Tâi-oân

Toān-thè Chu-liāu

siu-kái
 
TWICE ê Logo

Thoân-miâ Iû-lâi

siu-kái

Thoân-miâ "TWICE" sī JYPE thâu-ke Park Jin-young hō-miâ, ì-sù sī "Hō͘ ta̍k-ke tek-tio̍h nn̄g-pōe ê kám-tōng".[1]
Ēng "One In A Million" lâi phah-chio-ho͘, sī kî-thāi chiâⁿ-chò sè-kài ûi-it ê Ài-tò͘ (Idol).[2][3]. Phah-chio-ho͘ ê slogan sī "One in a million! Ta̍k-ke-hó, gún sī TWICE."(Hân-kok-gí: One in a million! 안녕하세요, 트와이스 입니다!; Ji̍t-pún-gí: One in a million!こんにちは、TWICEです!), chò-hóe tī-leh bīn-piⁿ-ē iōng chhiú pí chhut nn̄g-ê "it".

Chiò-tio̍h Hân-kok Bûn-hòa-chín-heng-īⁿ ê "2017 Hân-kok liû-hêng pe̍h-phôe-su", TWICE sī tē-saⁿ-tāi lú-chú-thoân-thé ê tāi-piáu.[4][5]

Koa-bê Phian-miâ

siu-kái

TWICE ê koa-bê hō-chò "ONCE (Hân-kok-gí: 원스;Ji̍t-pún-gí: ワンス"). 2015 nî 11 goe̍h 3 ji̍t tī-leh kong-sek Instagram soan-pò͘. ONCE kap TWICE ì-sù sī "koa-bê kan-na hù-chhut chi̍t-piàn, gún tio̍h ē pò-tap nn̄g-pōe ê ài".[6]

Kong-sek Sek-chúi

siu-kái
 • Pantone 712C Hêng-á-sek
 • Pantone 812C Hún-âng-á-sek[7]

Kong-sek Chàn-siaⁿ-mi̍h-á

siu-kái
 • Tē-it-tāi "Candybong"
 • Tē-jī-tāi "Candybong Z"
 • Tē-saⁿ-tāi "Candybong ∞"

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 1. "JYP新女團取名Twice:帶來兩倍感動". 全星網. 2015-04-30. goân-loē-iông tī 2016-06-03 hőng khó͘-pih. 2016-05-03 khòaⁿ--ê. 
 2. "親力親為! TWICE曝朴軫永起團隊問候語". 韓星網. 2015-11-12. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2015-11-13. 2015-11-13 khòaⁿ--ê. 
 3. "朴軫永:新團名為TWICE". Kpopn. 2015-04-30. goân-loē-iông tī 2015-07-04 hőng khó͘-pih. 2015-07-09 khòaⁿ--ê. 
 4. 2017韓流白皮書 (PDF). p. 92. ISBN 979-11-85661-42-1. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn (PDF) tī 2018-06-29. 2018-06-29 khòaⁿ--ê. 
 5. "[TWICE][分享]180518 TWICE被載入史冊!2017韓流白皮書稱其為第三代韓流王牌代表女團!". 雪花新聞. 2018-05-18. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2018-09-13. 2019-02-26 khòaⁿ--ê. 
 6. "「ONCE(ワンス)」を韓国語では?TWICEファンONCEの意味と読み方". コネルWEB. 2018-10-01. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2021-06-28. 2021-03-12 khòaⁿ--ê. 
 7. "TWICE OFFICIAL COLORS". Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2019-01-11. 2018-08-05 khòaⁿ--ê. 

Goā-pō͘ liân-kiat

siu-kái