Sri Lanka rupeeSri Lanka ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī LKR.

Sri Lanka rupee
ශ්‍රී ලංකා රුපියල්
இலங்கை ரூபாய்
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé LKR
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 ​1100 cent (¢)
Kì-hō , රු, ரூ
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng ₨ 20, ₨ 50, ₨ 100, ₨ 500, ₨ 1,000, ₨ 5,000
Gîn-kak-á
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng ₨ 1, ₨ 2, ₨ 5, ₨ 10
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Sri Lanka
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Sri Lanka Tiong-iong Gîn-hâng
 Bāng-chām cbsl.gov.lk
Ìn-soat-chiá De La Rue Lanka Currency and Security Print (Pvt) Ltd
 Bāng-chām delarue.com
Chō-pè-kio̍k Ông-ka Chō-pè Kio̍k
 Bāng-chām royalmint.com
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng Negative increase 12% (2021)
 Chu-liāu [1]
 Hong-hoat CPI

Hoē-lu̍t

siu-kái
taⁿ ê LKR ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó

siu-kái