Su-chì-ha̍k

Su-chì-ha̍k (eng. bibliography; ji̍t. 書誌学) sī chi̍t khoán ha̍k-būn, choan-bûn leh gián-kiú, chéng-lí kiam kì-lio̍k su-chì, iā tiō sī chheh, hâm in-ê si̍t-thé kiam bûn-hòa ê hong-bīn.