Su-hoat (gē-su̍t)

Su-hoat (書法), mā hō jī-hoat[1], sī chi̍t chióng hām siá-jī siong-koan ê sī-kak gē-su̍t.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "字法". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí).